mandag 27. februar 2012

Rytme og bevegelse

Vi fikk en oppgave som het rytme og bevegelse. Da skulle vi ta bilde av noe som inneholdt rytme og bevegelse, og så skulle vi brukte photoshop for å behandle bildet. Til slutt skulle vi skrive en rapport som inneholdt faktastoff, bildeanalyse, komposisjonsprinsipper og annet teoristoff.

Jeg tok nærbilde av vann som renner fra en vannkran. Det ble et bilde med bevegelse og rytme i.
Vann kan symboliseres med liv. Alt og alle trenger vann for å leve. Det rennende vannet er kjent som livets symbol.

                                                                      Her er bildet:Redigert "Color balance"Redigert med "Gradiant map"

onsdag 22. februar 2012

Plakat

Vi skulle lage en plakat for et arrangement, et produkt, en begivenhet, eller en opplevelse.
Jeg valgte å lage en plakat for bilmerket BMW.
Vi gikk inn i photoshop og satt sammen flere bilder og tekst for å lage en komposisjon, altså en plakat.


                                                       Her er plakaten jeg lagde:

Tekst og illustrasjon

Vi skulle finne sitat, dikt, ordtak eller del av en sang som vi skulle skrive på to bilder som vi synes passet til ordene. Så skulle vi sette sammen tekst og bilde til en helhet (komposisjon).

Jeg valgte to bilder, ett fra internett og ett som jeg har tatt selv. Så brukte jeg photoshop for å skrive inn tekst. Der valgte jeg skriftstørrelse, skriftfarge, og skrifttype. Så plasserte jeg det der jeg synes det passer inn.


Her er originalen av det første bildet jeg valgte:Her er bilde etter redigering. Jeg har skrevet på et sitat med hvit skrift og plassert det nederst, og lagd bilde og tekst til en komposisjon. Har også redigert litt på kontrast i photoshop for å få frem skyene i bakgrunnen litt mer for det synes jeg var fint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Her er orginalen av det andre bildet jeg valgte, som jeg har tatt selv:

Her er bildet etter redigering hvor jeg har satt på ett sitat i rød
skrift og lagd det sammen til en komposisjon:


onsdag 16. november 2011

Linosnitt

Vi har jobbet med linosnitt som er en grafisk trykketeknikk. Vi skulle ha med et portrettbilde av person vi likte og som betød noe for oss. Jeg valgte da et bilde av pappa! Det første vi gjorde var å redigere bildet i photoshop da brukte vi blandt annet Cutout effekten, slik at bilde kun bestod av kontrastene svart og hvit.

Det redigerte bildet så slik ut:
Etter vi var ferdig med å redigere bildet skrev vi det ut og over på et blåpapir. Det blåpapiret med bildet på la vi over en linoleumplate og tegnet med penn rundt alle linjene i bildet. Så skulle vi skrape ut alle de områdene med skjærejern som skulle være hvite i bildet.

Her er et bilde av linoleumplate og skjærejernet som vi skrapte ut den lyse områdene med (det er ikke min linoleumsplte som er på bildet, det er tatt fra nettet):

Da linoleumsplaten var ferdig skjært ut tok vi på trykksverte og trykte på kladdepapir ved hjelp av trykkpressa. Vi trykte på kladdepapir frem til vi hadde funnet ut hvor mye trykksverte vi skulle ha på osv. Da trykte vi på et finere papir som heter rispapir. Jeg trykte først i svart og så i rød farge.
Til slutt skulle vi lage passepartour (rammer) til bildene våre.

Her er resulatet, et svart og et rødt trykk med pasepartour rundt:
fredag 21. oktober 2011

Beskrivelse av oss selv

Vi fikk en oppgave hvor vi skulle ta bilder av noen konkrete ting som betyr noe for deg og som beskriver oss selv. Vi skulle også ta noen abstrakte bilder som sa noe om oss selv :)
Her er et bilde-kollasj av konkrete ting som beskriver meg:

Boken "skynd deg å elske" har jeg tatt bilde av fordi den handler om tidligere fiskeriminister Jan Henry Olsen som har fått sykdomen alzheimer. Jeg jobber i et bofellesskap for demente, så tenkte derfor at dette kan være med på å beskrive meg. 
Her er et kollasj med abstrakte bilder, som kan beskrive meg:
Bildet av tangenter øverst inneholder linjer, og er med på å beskrive meg fordi jeg liker musikk.
De tre bildene i midten kan være med å beskrive meg fordi jeg jobber på sykehjem og vil bli sykepleier, noe som er et omsorgs-yrke. Hjerte, rose og lys, kan være symboler for omsorg.
Klokka er fordi jeg aldri er tidsnok!

tirsdag 18. oktober 2011

Monotrykk

Vi fikk en oppgave om å lage monotrykk. Det man gjør da er å male trykksverte på en glassplate (plexiglass) og trykker det videre på et dyptrykkspapir ved hjelp av en trykkpresse. Jeg brukte også blader og blomster, for å få et litt annet mønster når vi trykte på papir.
Her kommer noen bilder av redskapene jeg brukte og av resultatet.

                                           Glassplater (plexiglass) som vi malte på:
                                     Valse jeg brukte til å male på glassplatene:
                                                 Spatel til å ta ut trykksverta:

                                                   Trykksverte og valsa:                      Trykkpressa som vi  brukte til å trykke bildene over på dyptrykkspapir:
                         Jeg var ute og fant blader og noen blomster for å prøve å trykke med det. 

 
Her er resultatene.
På det røde bildet øverst til venstre har jeg klipt ut et hjerte at papir og bare lagt  det oppå og malt rundt. Så la jeg litt grønnmaling inni i det hjertet etterpå.
På det grønne bildet øverst til høyre prøvde jeg å tegne et mønster med en pensel uten trykksverte på for å få sånne streker som skulle danne et mønster, men det ble mislykket.
I det gule bildet nederst har jeg lagt et blad i midten og så trykt det.